Profesionálne služby

Poskytujeme mechanizačné služby v poľnohospodárstve
Príprava ornej pôdy

Príprava ornej pôdy

Príprava ornej pôdy


Výživa pôdy a rastlín

Výživa pôdy a rastlín

Výživa pôdy a rastlín


Sejba husto siatych plodín

Sejba husto siatych plodín

Sejba husto siatych plodín


Senážovanie

Senážovanie

Senážovanie


Silážovanie

Silážovanie

Silážovanie


Bránenie tráv

Bránenie tráv

Bránenie tráv


Mulčovanie

Mulčovanie

Mulčovanie


Frézovanie

Frézovanie

Frézovanie


Letecká agroanalýza

Letecká agroanalýza

Letecká agroanalýza