AGB SERVICE

Poskytujeme mechanizačné služby v poľnohospodárstve modernou a výkonnou technikou

PRVÝ NA SLOVENSKU

Do nášho strojového parku pribudla samohybná silážna rezačka John Deere 8800

ŠPIČKA NA TRHU

Používame prvotriedne stroje najvyššej kvality ako pluh Lemken Diamant 11

IDEME S DOBOU

Aktuálne trendy v efektívnom zbere uplatňujeme pomocou zberovej rezačky Pöttinger Novacat X8 ED

O NÁS

Špecializujeme sa na kompletné poľnohospodárske služby. Naším cieľom je dlhodobo poskytovať profesionálne mechanizačné služby v poľnohospodárstve s nasadením aktuálne najmodernejšej poľnohospodárskej techniky. Náš tím tvoria skúsení profesionáli, mladí ľudia plný entuziazmu so záujmom o odvetvie.
KONTAKT

SLUŽBY

Ponúkame profesionálne mechanizačné služby v poľnohospodárstve. Pre zákazníkov tvoríme komplexné technologické linky šité na mieru. Poskytujeme letecké multispektrálne snímky a analýzu pomocou vegetačných máp – monitoring kondície rastlín metódou NDVI (Normalized Difference Vegetation Index).
VIAC INFO

STROJE

Na prácu využívame prvotriedne technológie na zber a spracovanie plodín, spracovanie pôdy, sejbu a hnojenie. Základným predpokladom pre vysokú kvalitu je použitie modernej a výkonnej poľnohospodárskej techniky. Pre zvýšenie úrodnosti využívame aj technológiu bezpilotných lietajúcich zariadení (UAV).
VIAC INFO

Chystáme novinky. Máme Vám dať vedieť?


TÍM KVALITNÝCH MLADÝCH ĽUDÍ

Náš tím tvoria profesionáli so záujmom o odvetvie.

AGB SERVICE s.r.o.

Na Troskách 26
974 01 Banská Bystrica

IČO: 4444 9119
DIČ: 2022 702 440
IČ DPH: SK2022 702 440


Bankové spojenie

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 1108544004/1111
IBAN: SK51 1111 0000 0011 0854 4004

Spoločnosť zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 15512/S
Zastúpená: JUDr. Jozef Kanoš, konateľ